dimecres, 18 de febrer de 2015

2015, ANY DE LES BIBLIOTEQUES

El Govern declara l'any 2015 com a l'Any de les Biblioteques

2015: Any de les Biblioteques, coincidint amb el centenari de la creació de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya.

Any de les Biblioteques

Segons el Mapa de lectura pública, aprovat pel Govern, el 93% de la població té un servei bibliotecari al seu propi municipi.

Es realitzarà un catàleg col·lectiu de les biblioteques públiques, un carnet unificat per a tot Catalunya i s’oferirà el préstec interbibliotecari a totes les biblioteques.

El Departament de Cultura donarà suport a 160 biblioteques públiques municipals que encara no reben el seu ajut, en municipis de menys de 5.000 habitants.

2015: Any de les Biblioteques
El Govern ha aprovat declarar l’any 2015 com a Any de les Biblioteques, coincidint amb el primer centenari de la creació de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya.

Per això, impulsa diverses mesures de suport i cooperació interadministrativa a les biblioteques del país.

És un dels projectes més emblemàtics de la Mancomunitat, que expressa, al mateix temps, un dels signes d’identitat de Catalunya: la consideració de la cultura com un element clau per al desenvolupament del país.

Segons el Mapa de lectura pública, aprovat pel Govern, el 93% de la població té un servei bibliotecari al seu propi municipi. El nombre d'equipaments ha passat de 333 el 2008 a 378 el 2014; la superfície mitjana per biblioteca ha passat de 774 m2 a 921 m2, i la mitjana de volums bibliotecaris per habitant ha passat d'1,78 a 1,86.

El Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona signen un conveni de col·laboració per enfortir les Biblioteques Públiques de Catalunya.

Aquest protocol de col·laboració aposta pel treball conjunt i la millora del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, el conjunt organitzat de serveis de biblioteques del país, tot establint un calendari de compliment per assolir els compromisos establerts:

  • Creació d’un únic Catàleg col·lectiu de biblioteques públiques durant el 2015 perquè pugui ser disponible a partir del primer semestre de 2016.
  • S’establirà una política de carnet unificat per a tot Catalunya i així es facilitarà la utilització de les biblioteques públiques sigui quin sigui el municipi on estigui donat d’alta un usuari.
  • Es treballarà per oferir a tots els municipis del Servei de Lectura Pública de Catalunya un servei de préstec interbibliotecari unificat que està previst que entri en funcionament en el segon semestre de 2015. Aquest servei de préstec l’oferiran totes les biblioteques del país i també la Central de Préstec i Serveis Especials del Departament de Cultura (Cepse).

Cultura potenciarà el seu suport a les biblioteques públiques de municipis de menys de 5.000 habitants.

A més, el Departament de Cultura farà extensiu el seu suport a 160 biblioteques públiques municipals que encara no reben el seu ajut. La mesura es basa en l‘article 26 de la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya, que determina que l’accés als serveis de suport a la lectura pública és un dret inherent a totes les biblioteques públiques.

Dels equipaments candidats, 11 són biblioteques situades en municipis de més de 5.000 habitants, 29 estan ubicades en municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants, i fins a unes 120 més són punts de lectura existents en municipis de menys de 3.000 habitants, municipis on la llei no disposa que obligatòriament ha d’haver un servei de biblioteca.

Amb la incorporació a la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya, gestionada pel Departament de Cultura, aquests centres podran accedir al catàleg conjunt de les biblioteques públiques.

Com classifica els llibres el bibliotecari?

La vida i la Classificació Decimal Universal lliguen amb poesia

En la prestatgeria de quin número de la CDU està llegint? -il. Marie-Eve Tremblay-
Ja sabeu que una de les tasques més importants dels bibliotecaris és la classificació dels llibres. Segur que coneixeu la CDU o Classificació Decimal Universal -una sèrie de números del 0 a 9 classifica tot el saber-. Aquests numerets es fiquen als teixells dels llibres i per als que no els coneixen són un autèntic "galimatíes", però per als bibliotecaris i alguns usuaris són essencials a l'hora de ficar i trobar un llibre al seu lloc dins d'una biblioteca.
Totes les biblioteques públiques es regim per la CDU -un numeret que de vegades ens resulta fastigós i llarg- i ara hem descobert que el company Ramon Guillen -bibliotecari i poeta- ha escrit uns versos a la CDU, que ha llegit al interessantíssim Festival de Poesia d'Oliva, Poefesta 2014. Hem transcrit les seues paraules, els seus versos, però no sabem si les estrofes estan correctament -esperem que si, i si no és així desitgem que ens disculpe i ens envie el seu poema original-. Us invitem a llegir el poema i escoltar-lo.

Classificassió Decimal Universal
(Ramón Guillen)

Ordene els llibres als prestatges.
Els números del teixell indiquen
el punt exacte on van:

El 59 és zoologia, el 37 educació,
geografia el 91 i arquitectura el 72.
Tot el saber humà té previst el seu lloc.

A voltes pense que tots nosaltres
tenim un teixell assignat
i només hem d'esperar
que qualsevol bibliotecari
ens deixe allà on ens correpon.

Sovint, però, 
un mateix llibre pot ser susceptible
de signatures diverses.
Així, cóm descobrirem
on anirem a raure,
si fins i tot el déu més savi
ignora les giragonses
del nostre destí?

La malaltia és el 616,
el funeral el 393,
el cementeri el 718
i la separació de l'ànima i el cos el 236.

Ni la mort coneix amb certesa
quina és la clau que obri
el darrer pany.
Difícil ofici aquest
de classificar llibres.
Del bloc de poesia infantil i juvenil 
 http://bibliopoemes.blogspot.com.es/2015/02/la-vida-i-la-classificacio-decimal.html

dimarts, 3 de febrer de 2015

A l'abordatge!!! Els pirates ataquen la bibliotecaEls pirates ataquen la biblioteca
municipal de Begur
Del 4 de febrer al 17 d’abril de 2015

Els dies 4 i 18 de febrer, 4 i 18 de març i 8 d’abril, podràs recollir els diferents 
enigmes a la teva biblioteca. 
Resol l’enigma que et donarem a la Biblioteca  Municipal de Begur i diposita’l al cofre. Hi poden participar tots els nens i nenes de P-3 fins a 6è de primària.


Bases de participació
1.       Si t’incorpores tard al concurs, podràs respondre igualment els enigmes anteriors fins al 17 d’abril.
2.       Si cal, pots demanar la col·laboració d’algun familiar o amic.
3.   Cada enigma resolt es dipositarà a dins del cofre i alhora podràs penjar una banderola a l’espai pirata de la biblioteca
El cofre s’obrirà el dia 22 d’abril, revetlla de Sant Jordi, amb un sorteig final entre tots els participants

A la biblioteca tenim una exposició que ajudarà a resoldré els enigmés i també per coneixer més coses dels pirates i de les nostres llegendes

Vine i descobreix els PIRATES